Prodloužení platnosti testování historických vozidel v roce 2024

 

Letos je prodlužování platnosti testování historických vozidel naplánované na datum 

5.4.2024 od 17:00 do 19:00

v klubovně VCC AMK Domažlice, Havlíčkova 508, druhé patro. 

 

V tento den budeme vybírat průkazy HV včetně potřebných podkladů.Co je zapotřebí z Vaší strany udělat?

 

U vozidel na „Véčkových“ SPZ zkontrolujte průkaz HV (zelený průkaz v podobě cestovního pasu) zda máte volná alespoň dvě okénka (jedno okénko pro razítko od pověřeného komisaře a druhé pro STK).

 

Oproti předchozích letech je změna v prodlužování platnosti testování u vozidel na veteránských SPZ taková, že my vám prodloužíme testaci, a vy poté musíte navštívit STK. Teprve poté můžete provozovat historické vozidlo na pozemních komunikacích. Platnost prodlužování bude na 5 let ode dne našeho prodloužení, ne ode dne provedení STK. Protokoly o technické prohlídce, co byly přikládány v minulých letech již nejsou potřeba.

 

U vozidel na klasických „bílých“ SPZ zjistíte platnost testování na zadní straně protokolu o testování. Platnost tohoto testování bude nově také na 5 let, avšak na STK budete muset stále jako s běžným silničním vozidlem dle aktuálních platných předpisů. Z důvodu možného využití výhod testovaného vozidla (emisní kontrola pouze vizuální, ...) a plného plnění náhrady v případě škody na testovaném vozidle způsobené jiným silničním vozidlem, výrazně doporučujeme zapsání testace do technického průkazu. Postup zápisu vám případně vysvětlíme při vybírání průkazů. 

 

Pozor na další změnu!!! Již nenoste fyzicky vytištěné fotografie z důvodu vylepení na nový testační protokol. Nové aktuální fotografie zašlete na email viz. níže. Zaslané fotografie musí splňovat dané náležitosti. 

 

K prodloužení platnosti průkazu HV (zelené SPZ) je nutno doložit:

· průkaz HV, musí být volná alespoň dvě okénka (v případě, že nemáte volná dvě políčka, vyměňte si průkaz na krajském dopravním inspektorátu).

· aktuální fotografie

   • motocykly: pravý a levý pohled + foto aktuálního tachometru,
   • automobil: levopřední a pravozadní pohled + foto tachometru

· pokud budou v systému chybět nějaké fotky, budete vyzváni k doplnění. 

 

K prodloužení platnosti testování na historickou původnosti u vozidel na běžných číslech (bílé SPZ):

· aktuální fotografie

   • motocykly: pravý a levý pohled + foto aktuálního tachometru,
   • automobil: levopřední a pravozadní pohled + foto tachometru

· pokud budou v systému chybět nějaké fotky budete vyzváni k doplnění.

 

Fotografie vozidel zašlete do 29.3.2024 na email:  testace@vccdomazlice.cz

 

V případě nedodání potřebných podkladů nebude platnost testace HV prodloužena v řádném termínu. V případě prodloužení platnosti mimo řádný termín bude účtováno s příplatkem dle platného organizačního a jednacího řádu VCC Domažlice

 

Zpětné předání potvrzených průkazů HV bude probíhat pravděpodobně 27.4.2024 od 9:00 do 12:00. V případě změny termínu Vás budeme předem informovat.

 

Pokud platnost testování Vašeho HV nekončí tento rok, berte tyto informace jako bezpředmětné.

 

Žádáme o předání této informace všem známým, kteří by měli o prodloužení testování zájem.

 

CENÍK:

člen VCC Domažlice:              1.500 Kč/vozidlo

nečlen VCC Domažlice:          2.000 Kč/vozidlo

 

Ceny jsou platné na základě platného organizačního a jednacího řádu VCC Domažlice 

 

V případě potřeby dalších informací se obraťte:

 

Václav Hána (předseda KLKT 10-07):     tel. 605 150 782

Václav Šamberger:                                   tel. 737 207 912

Petr Žižka:                                                tel. 737 569 937

Václav Mikulica:                                        tel. 603 107 831

 

stáhnout informace - Prodloužení testací 2024