PŘIHLÁŠKA – NENNUNG

50. sraz a jízda historických vozidel / 50. Oldtimertreffen und fahrt: 17.8.2024

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé a že jsem obeznámen s pravidly soutěže, kterou absolvuji na vlastní nebezpečí, vlastní náklady a vlastní úrazové a zákonné pojištění. Jsem držitelem řidičského oprávnění na vozidlo, se kterým se zúčastním. Slibuji, že se budu řídit pokyny pořadatelů, platnými pravidly silničního provozu. Souhlasím se zveřejněním údajů ve sdělovacích prostředcích, na internetu a s využitím fotografii i natočených obrazových materiálů. Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami soutěže, souhlasím s nimi a budu se jimi řídit.

Ehrenerklärung
Hiermit erkläre ich, dass alle Angaben in meiner Nennung wahrheitsgetreu sind und das sich an der Veranstaltung auf eigene Gefahr, auf eigene Kosten und mit meiner eigenen Versicherung teilnehme. Ich besitze den Führerschein für das Fahrzeug, mit dem ich fahre. Ich verspreche, das sich alle Verkehrsvorschriften und Anweisungen der Veranstalter ein halten werde. Ich bin mit einer möglichen Veröffentlichung meines Namens, Fotos und der Filmaufnahmen in Medien und im Internet einverstanden. Mit dem Absenden der Nennung bestätige ich auch, dass ich mich mit der Ausschreibung vertraut gemacht habe, das sich damit einverstanden bin und das sich mich danach richten werde.

Zdroj dynamické sekce: Kontaktní formulář (Formulář)