Historie vzniku VCC Domažlice

Vznik oficiálního veteránského hnutí na Domažlicku se datuje od roku 1973, kdy se domažličtí fanoušci a majitelé starých aut a motocyklů rozhodli založit klub.

První setkání proběhlo v Domažlicích v restauraci „ Hubertus „ dne 24.5.1973. Účastnilo se ho 20 lidí, jmenovitě Jan Frei, Zdeněk Kelíšek, Josef Turek, Jiří Bay, Oldřich Kitzberger, František Lang, Josef Mervart, Jaroslav Ševčík, Václav Buchbauer, Antonín Hofmeister, Jiří Hronek, Karel Jelínek, MVDr. Vratislav Mayer, Josef Míšek, Jiří Beroušek, Karel Fliegel, Josef Výchart, Josef Brei, ing. Jaroslav Fejfárek, Jiří Holub.

Usnesli se na tom, že jejich jednání je ustavující schůze vznikajícího veteran klubu. Odsouhlasili si postup při registraci klubu v ÚAMK Svazarmu ČSR. Stanovili si první plán účasti na republikových akcích veteránů.

Historicky první účast v závodě veteránů

Členové nově vzniklého klubu se 23. června 1973 vydali na svoji první veteránskou akci „ 1000 mil československých“. Pan Jan Frei majitel Fiatu 509A z roku 1925 se spolujezdcem panem Antonínem Hofmeistrem vyjeli na jednu z nejtěžších akcí v tehdejší době. Celou trať absolvovali dobře, ale 20 km před cílem závodu odstupují z prvního místa ve své třídě pro poruchu motoru. I přes tento nezdar lze říct, že první akce se významně zapsala do historie VCC Domažlice.

Viz . výstřižek z novin:

Druhá účast, 15. a 16. září, v závodě do vrchu Zbraslav - Jíloviště

V tomto závodě reprezentovaly VCC Domažlice 3 stroje. Ve Fiatu 509 A jela již zkušená posádka, Jan Frei se spolujezdcem Antonínem Hofmeisterem, druhý reprezentant Zdeněk Kelíšek na stroji New Hudson 500 SV z roku 1924. Jako třetí se postavil na start Josef Turek na stroji JAWA 500K z roku 1930 zvaném lidově rumpál .

Na Zbraslavi se dařilo, Jan Frei se umístil s Fiatem 509A na 1. místě v kategorii do 1000ccm, Zdeněk Kelíšek obsadil 11. místo ve třídě motocyklů. Josef Turek pro chybu časoměřičů nebyl klasifikován.

Koncem roku 1973 byla provedena na ÚVAMK Svazarmu registrace VCC Domažlice. První zasedání podkomise VCC Svazarmu ČSSR se konalo 14. až 16.12. v Brně. Účastníli se Kelíšek a Fliegel.

Po registraci se konala 14.1. 1974 v kavárně Sokolského domu v Domažlicích oficiální schůze klubu VCC DOMAŽLICE. Účastnilo se jí 20 členů.

Byl zvolen první výbor VCC

  • Předseda klubu – Josef Mervart
  • Místopředseda - Antonín Hofmeister
  • Tajemník - Zdeněk Kelíšek
  • Technik - Jan Frei
  • Pokladník - Oldřich Kitzberger

Bylo stanoveno, že členské schůze se budou konat vždy první pondělí v měsíci. Na následujících schůzích byl vytvořen plán činnosti na celý rok1974, byl odsouhlasen měsíční členský příspěvek 10,- Kč .

Tímto se začala psát historie Veteran Car Clubu Domažlice.

V roce 1974 se již klub rozvinul do té míry, že se rozhodlo o pořádání v srpnu 1975 srazu veteránů v Domažlicích spojeného z jízdou spolehlivosti do vrchu Vavřince.